Web-in-Box

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Vill du också ha en snygg och smart hemsida? → webinbox.se

 

Om föreningen

Byggnadsvård Värmland är en ideell förening vars syfte är att fungera som ett nätverk för att stärka kompetensen och kunskapen om traditionella material och tekniker. På det viset vill vi skapa förutsättningar för ett gott förvaltande av vårt byggda kulturarv.

Enkelt uttryckt tycker vi om gamla hus!

Nätverket består av hantverkare, entrepenörer, byggföretag, planerare, ingenjörer, konservatorer, arkitekter, antikvarier m fl. Vi anordnar seminarier, studieresor, studiebesök och arbetsseminarier. Enkelt uttryckt tycker vi om gamla hus!

Vilka vi är

Nätverket består av en livskraftig blandning av hantverkare, entrepenörer, byggföretag, planerare, ingenjörer, konservatorer, arkitekter, antikvarier m fl.

Vad vi gör

Vi anordnar kurser, seminarier, work-shops och studiebesök. Vi samarbetar med andra nätverk för byggnadsvård runt om i landet och bygger upp goda kontakter med andra parter inom byggnadsvården.

Vårt mål

Ett nätverk för byggnadsvård i Värmland skall vara en resurs för alla verksamma inom byggnadsvården i länet. Det skall verka för att kunskapen om god byggnadsvård och traditionella byggnadsrelaterade hantverk vidmakthålls och utvecklas i länet.

Genom sin specialkompetens skall föreningens medlemmar kunna verka som instruktörer och kursledare även när andra arrangörer erbjuder vidareutbildning. Det finns en ambition att på sikt kunna bli en faktor att räkna med även när det gäller den proffesionella yrkesinriktade utbildningen.

Historik

Redan 2001 påbörjades diskussioner kring att strata ett regionalt nätverk för aktiva inom byggnadsvårdsfrågor i länet. Flera aktiviteter med anknytning till området god byggnadsvård hade redan tidigare genomförts med god uppslutning.

Det hade varit kurser, seminarier, byggnadsvårdsmässor m.m. så det föll sig naturligt att hösten 2002 bilda en interimsstyrelse vilken arbetade fram ett förslag kring bildandet av en ideell förening, ett stadgeförslag samt en verksamhetsplan som också fick ligga till grund för en medelsansökan hos Länsstyrelsen i Värmlands län.

I mars 2003 hölls konstituerande årsmöte och strax därefter sjösattes nätverket.

Stadgar

Riktlinjer för verksamheten

I stadgarnas beskrivning av ändamål och målsättning står det bland annat att föreningen skall:

  • Vara en resurs för alla verksamma inom byggnadsvården i Värmland
  • Genom sin verksamhet arbeta för att kunskap och tradition inom byggnadsteknik hålls levande och utvecklas.
  • Verka för att öka medlemmarnas och regionens kompetens kring värmländsk byggnadskultur, byggnadsvård och andra närliggande områden, genom att anordna utbildningar, seminarier och föreläsningar.
  • Erbjuda sina kunskaper och delar av sin verksamhet till olika målgrupper.
  • Genom sin verksamhet öka efterfrågan på god byggnadsvård.
  • Verka för ett geografiskt utbyte i byggnadsvårdsfrågor.
Byggnadsvård Värmland är ett komplement till redan existerande föreningar med intressen i kulturhistoriska frågor. Lite mer specialiserat och kanske lite mer handfast eller åtminstone med ett verktyg i handen.